Doorbraak in dossier Orkambi / Symkevi

By 28 februari 2021 Nieuws

Enkele leden van onze VZW Voor Kinderen ontvingen heuglijk nieuws betreffende de terugbetaling van Orkambi en Symkevi. Concreet wil dit zeggen dat ongeveer 600 mucopatiënten deze dure medicijnen terugbetaald krijgen. Een eerste stap is gezet, nu volop gaan voor Kraftrio!

We citeren uit het bericht van Frank Vandenbroucke :

‘Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft voor een doorbraak gezorgd in de terugbetaling van twee belangrijke geneesmiddelen voor muco-patiënten.  Vanaf 1 april worden nu ook de geneesmiddelen Orkambi en Symkevi volledig terugbetaald voor wie in aanmerking komt. “Dit dossier sleept al te lang aan en wij zijn dan ook erg verheugd dat hier een eind aan gekomen is.

 De positieve impact van die geneesmiddelen op het dagelijks leven van mensen met muco staat buiten kijf. Ze zijn minder afwezig op school of op het werk, en kunnen als het ware weer wat in het leven bijten. Dit is meteen ook een opsteker van jewelste voor de partners, ouders, vrienden en familie die ook op hun beurt hun vrijheid herwinnen.”